Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес

Таблица на населението по постоянен адрес към 16 юли 2019 г. (таблицата е генерирана на 16.08.2019 г.)

Данните в тук публикуваните таблици са от Националния Регистър на Населението и са актуални към съответната дата

Текущи таблици

Месечни таблици на населението по постоянен и настоящ адрес (по области и общини) за текущата година

Архивни годишни таблици на населението по постоянен и настоящ адрес (по области, общини и населени места)