Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес

Данните в тук публикуваните таблици са от Националния Регистър на Населението и са актуални към съответната дата

Текущи таблици

Месечни таблици на населението по постоянен и настоящ адрес (по области и общини) за текущата година

Архивни годишни таблици на населението по постоянен и настоящ адрес (по области, общини и населени места)