Подновяване на достъп до НБД „Население“ през INTERNET

Когато имате подписани документи за достъп до НБД „Население“ и цифровият Ви сертификат е изтекъл, е необходимо:

Да подновите цифровия сертификат и да го инсталирате на компютъра, от който се достъпва НБД.

За потребителите от общинските администрации и консулските длъжностни лица – да достъпят през Google Chrome страницата на адрес:

Достъп за потребители от общинските администрации и консулските длъжностни лица

За всички останали потребители – да достъпят през Google Chrome страницата на адрес:

Достъп за потребители извън специализираната администрация на ГРАО

При проблеми с инсталирането и ползването на цифровите сертификати, въпросите следва да бъдат отнесени към съответния доставчик на цифровия сертификат (универсалния електронен подпис).

При проблеми с достъпа до НБД, може да се изпрати e-mail, в който да се посочат името на организацията (администрацията), името на потребителя и длъжност. E-mail адресите са посочени в секцията „При проблеми с НБД“.