При проблеми с достъпа до НБД „Население“ през INTERNET

На вниманието на потребителите, притежаващи КЕП издадени преди 2018 г. След актуализация на операционната система Windows към дата 29.07.2020 г., работата с тези КЕП не е гарантирана. Моля, обърнете се към съответния издател.

При възникване на проблем с достъпа до НБД, изпълнете следните стъпки, за да идентифицирате проблема.

  1. Изчакайте известно време и опитайте да достъпите НБД отново – повечето проблеми по връзката са от временен характер и след 10-15 минути се оправят.
  2. Проверете дали имате връзка с INTERNET.
  3. Проверете дали цифровият сертификат е инсталиран коректно на Вашия компютър и докога е валиден. Как да проверим има ли инсталиран цифров сертификат на компютъра и докога е валиден той
  4. Проверете дали е инсталиран коректно цифровият Ви сертификат през INTERNET – на тестова страница на сайта на ГД ГРАО. Как да проверим дали е инсталиран коректно цифровият сертификат на тестова страница в INTERNET
  5. Уверете се, че изписвате правилно адреса за достъп до Регистър на населението – НБД „Население“, Вашето потребителско име и парола.