Справка по Адрес

Избирателите се отпечатват в избирателните списъци по постоянен адрес (адреса на гърба на личната карта). Родените до 31.12.1931 г., които нямат лична карта се отпечатват по техния настоящ адрес (адресната регистрация в зеления им паспорт).

Постоянен адрес
Област:
Населено място:
Локализационна единица:
(ул., бул., пл., жк)
Номер:
Вход:
 
Съвети при попълване
  • В полето "населено място" се въвежда името на населеното място или коя и да е част от него.
  • В полето "локализационна единица" се въвежда името на улицата (булеварда, площада, жилищния комплекс и т.н.) от населеното място или коя и да е част от него.
  • За полетата "населено място" и "локализационна единица" е необходимо е да се въведат поне 3 символа. Ще се покаже списък от наименования, в които се съдържат въведените символи.
  • В полето "номер" се въвежда номера от улицата/булеварда или номера на блока в съответния жилищен комплекс. Ако адресът съдържа и подномер, то той се въвежда като част от номера. (Например: Номер 3 подномер Б се въвежда като 3Б)
  • В полето "Вход" се въвежда съответната буква или номер на входа.