За Нас Версия за печат

ГРАО

Главна Дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД "ГРАО") е административно звено в Министерство на регионалното развитие.

ГД "ГРАО" развива, управлява и поддържа ЕСГРАОН (Единна Система за Гражданска Регистрация и Административно Обслужване на Населението). В информационната система на ГРАО се съдържат в актуално състояние лични данни за българските граждани и чрез нея от 1990 година се отпечатват избирателните списъци за всички национални избори.

Електронна услуга "Web достъп до избирателните списъци"

Електронната услуга "WEB достъп до избирателните списъци" за първи път беше реализирана през 2001 година във връзка с президентските избори. Изборът на ключовите Microsoft технологии - Microsoft Windows Server, Microsoft SQL Server, Microsoft IIS и Microsoft Visual Studio се оказа изключително печеливш по отношение на простота при интеграция на решението, производителност и намаляване на общите разходи за реализация и поддръжка.

За Местни избори 2003 сайтът беше изцяло обновен. Добавена беше нова възможност - проверка на данните и промяна на мястото на гласуване по електронен път като се използва универсален електронен подпис.

За Парламентарни избори 2005 сайтът бе доразвит в посока по-богато информационно съдържание и по-голяма надеждност.

  • Справката по ЕГН бе изцяло обновена. Допълнително се изискваше въвеждането на код за достъп от графично изображение, показано на същата страница.
  • При служебен достъп бе предвидена възможност за подаване на искания за гласуване по настоящ адрес в случаите когато адреса на лицето все още не е отразен в системата. Това даде възможност за подаване по електронен път на всички искания за гласуване по настоящ адрес, подадени от българските избиратели.
  • Информационната част на сайта бе обогатена по отношение на преставителствата на Р България в чужбина, които съгласно Закона за избиране на народни представители организират избирателни секции в чужбина.

За Президентски избори 2006 е доразвита още повече функционалността, разширено е информационното съдържание на сайта, подобрена е сигурността.

  • В секцията Служебен достъп е добавена възможност за регистриране на издадените Удостоверения за гласуване на друго място. Информацията за издадените удостоверения ще бъде използвана при формиране на избирателните списъци за избиране на президент.
  • Предвидена е възможност за ползване на сайта от незрящи потребители.

През 2007 година за изборите за членове на Европейския парламент от Република България бе добавена възможност за използване на сайта от потребители с нарушено зрение.

За Избори 2011 г. сайта е развит, така че да се поддържа цялата функционалност за повече от един вид национални избори.

С реализирането на услугата се надяваме да постигнем:

  • 24x7 достъп до избирателните списъци
  • Реално използване на е-Услугата от съвременните Български граждани
  • Прозрачни действия на Държавната Администрация
  • Сигурност и Надеждност

Отзиви от посетители на сайта

"Искам да изкажа чудесното си впечатление от сайта. Просто на можах да повярвам на очите си, когато се опитах да потърся информация относно това, къде трябва да гласувам... и невероятно... бързо информацията беше пред мен. Сайтът е много полезен"

"Поздрави за интелигентно и професионално направената страница! Не съм виждал по-добра страница на държавна администрация."