ГД "ГРАО" - Избори за членове на Европейския парламент и избори за Народно събрание -> Начало

Добре Дошли

Добре дошли на Web сайта на ГД "ГРАО" за избирателните списъци за Избори за членове на Европейския парламент и избори за Народно събрание

Чрез този сайт гражданите могат:

 • Да направят справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване.
 • Да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/.
 • Съгласно чл.36 от Изборния кодекс, срокът за подаване на искания за гласуване по настоящ адрес от гражданите изтече на 25.05.2024 г.

Общинските администрации, след идентификация с електронен подпис могат:

 • Да подадат информация за подадените до тях искания за гласуване по настоящ адрес по електронен път.
 • Да регистрират издадените от тях удостоверения за гласуване на друго място.

ГД "ГРАО" се надява да спести времето и неудобството на българските граждани да се информират от разлепените на обществени места избирателни списъци - Възможности за Справка.

Календар

Април
ПВСЧПСН
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             

29.4.2024 г.

Краен срок за обявяване на предварителните избирателни списъци. Списъкът се обявява от органите по чл. 23, ал. 1 ИК на видно място в района на съответната избирателна секция.Предварителните избирателни списъци се публикуват и на интернет страницата на общината.

29.4.2024 г.

Краен срок за подаване на декларация от граждани на друга държава-членка на ЕС за вписване в Част II на избирателните списъци за избори за членове на Европейския парламент.

29.4.2024 г. 13:00 ч.

Стартиране на сайта за справки в избирателните списъци за обявяване и за подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес по електронен път и регистриране на удостоверения за гласуване на друго място.

04.5.2024 г. 12:00 ч.

Деактивиране на възможността за подаване от Общинските администрации на гражданите на други страни-членки на ЕС, които желаят да бъдат включени в Част II на избирателните списъци за избори за членове на Европейския парламент.

14.5.2024 г.

Краен срок за обявяване на избирателните списъци - Част II за избори за членове на Европейския парламент на публични места.

24.5.2024 г.

Краен срок за подаване на данни от Министерство на Правосъдието за лицата, изтърпяващи наказание "лишаване от свобода", за автоматизирано заличаване на имената им от избирателните списъци.

25.5.2024 г.

Краен срок за подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес от гражданите.

25.5.2024 г.

Краен срок за издаване на удостоверения за гласуване в друго населено място на служебно заетите лица в произвеждането на изборите.

27.5.2024 г. 16:00 ч.

Деактивиране на възможността за електронно въвеждане на заявления за гласуване по настоящ адрес от общинските администрации.

27.5.2024 г. 16:00 ч.

Деактивиране на възможността за електронно въвеждане на удостоверенията за гласуване в друго място от общинските администрации и териториалните звена "ГРАО".

28.5.2024 г.

Обновяване на данните за избирателните списъци в сайта. Справките ще са спрямо окончателните избирателни списъци, които се предоставят на секционните избирателни комисии за изборите на 09.6.2024 г.

09.6.2024 г.

Изборен ден.

10.6.2024 г. 17:30 ч.

Деактивиране на възможността за справки в избирателните списъци за граждани.

11.6.2024 г.

Деактивиране на възможността за справки в избирателните списъци за общинските администрации и териториалните звена "ГРАО".

Май
ПВСЧПСН
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Юни
ПВСЧПСН
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Възможности за Справка

Чрез този сайт:

 • По ЕГН. (По-лесен, бърз и препоръчван начин)
  Тази справка включва името на лицето, номера на избирателната му секция и мястото на гласуване за тази секция.
 • По Адрес.
  След въвеждане на даден адрес като резултат се показва избирателната секция и мястото за гласуване на избирателите от този адрес.

Използване на Електронен Подпис

 • Служебен Достъп.
  В тази част от сайта служителите от ТЗ "ГРАО" и общинските администрации с издаден цифров сертификат могат да извършват служебни справки в избирателните списъци, да обработват постъпилите писмени искания за гласуване по настоящ адрес.