Единна Система за Гражданска Регистрация и Административно Обслужване на Населението

Единен Граждански Номер

Единният Граждански Номер (ЕГН) се състои от 10 цифри. Първите 6 цифри са дата на раждане (ГГММДД), следващите 3 са поредност на раждането - число от 000 до 999 и десетата цифра е контролна.

фиг.1
номер на позицията в ЕГН123456789
умножение*********
тегла2485109736

Коректността на ЕГН се установява чрез проверка на датата, пола на лицето и контролната цифра.

 1. Проверка на датата:

  Проверяват се денят, месецът и годината за валидна дата. За родените преди 01.01.1900 г. към месеца се прибавя числото 20. За родените след 31.12.1999 г. към месеца се прибавя числото 40.

 2. Проверка на пол:

  Деветата цифра на ЕГН (фиг.1) е четна за мъже и нечетна за жени.

 3. Алгоритъм за изчисляване на контролната цифра:
  1. Умножават се стойностите (фиг.1) от всяка позиция със съответното тегло, посочено под номера на позицията.
  2. Сумират се получените произведения.
  3. Сумата по т.2 се дели на 11, взема се остатъкът от деленето.
  4. Ако полученият остатък от т.3 е число по-малко от 10, то става контролно число. Ако е равно на 10, контролното число е 0.

Пример: 6101047500 - Мъж, с дата на раждане 04.01.1961 г. Посоченият ЕГН е верен, но такова лице не съществува.

Със заповед N РД 02-14-637/22.06.1998 година министърът на регионалното развитие и благоустройството утвърди промяната, касаеща ЕГН за лицата, които ще бъдат родени през следващия век.

Можете да въведете ЕГН за проверка на коректност

Информационни Нива

Национална База Данни

От 1994 г. е изградена и функционира НБД. В базата се съхраняват данни за над 11 500 000 лица. Това са:

 • всички живи и починали български граждани;
 • чужденците, които са получили разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България;
 • чужденците, които са получили статут на бежанец или хуманитарен статут или на които е предоставено убежище в Република България;

НБД съдържа:

 • Данните на лицата в съответствие с чл. 25 от Закона за гражданската регистрация
 • История на променените имена на лицата - от 1990 г.
 • История на променените ЕГН-та на лицата - от 1994 г.
 • Архив на обработените Актуализационни съобщения след 01.01.1994 г.
 • История на променените постоянни адреси на лицата - след 01.01.2000 г.
 • История на променените настоящи адреси на лицата - след 01.01.2000 г.
 • История на променените гражданства на лицата - след 01.01.2000 г.
 • История на променените правни ограничения на лицата - след 01.01.2000 г.

НБД се актуализира ежедневно. Разработена е диалогова информационно-търсеща система, позволяваща търсене на информация за дадено лице или група по ЕГН, име или адрес. Достъпът до НБД "Население" в диалогов режим се осъществява през защитен WEB сървър през INTERNET. Към края на 2011 г. се извършват над 5000 on-line справки дневно.

От 1991 г. всички избирателни списъци се опечатват чрез ЕСГРАОН. Регулярно се предоставят различни списъци и таблици за социологически изследвания. Предоставят се данни на МВР, НОИ, НАП, НЗОК, НСИ и др.

Регионални База Данни

В РБД сe съхраняват данните на лицата с постоянен и настоящ адрес в съответната област. Предназначението на РБД е за справки, отпечатване на произволни списъци и таблици на базата на поддържаните показатели, подготовка на входните документи за ЕСГРАОН (съобщение за раждане, брак, смърт, адресна карта и др.). РБД се експлоатира в Териториалните звена "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" на персонални компютри.

Локални База Данни

В ЛБД сe съхраняват данните на лицата с постоянен и настоящ адрес в съответна община. Те представляват автоматизиран картотечен регистър за населението. Чрез ЛБД общинската администрация извършва административно-правно обслужване на населението, подготовка на данни за актуализация на РБД и НБД, информационно обслужване на общински структури и др.

ЛБД е внедрена във всички общини в Р България.

Актуализирането на информационните масиви на ЕСГРАОН се извършва с актуализационни документи, които  се обработват възможно най-близо до местосъставянето им - в общинските центрове. Служителите в общинската администрация обработват тези документи чрез ЛБД и предават актуализационните файлове на ТЗ "ГРАО". ТЗ "ГРАО" актуализира РБД чрез тези файлове и ги препредава за актуализация в НБД. То също така обработва онази част от актуализационните документи, които не са пристигнали от общини с ЛБД. По отношение на показателите "постоянен адрес" и "настоящ адрес" се извършва обратна актуализация.От НБД към ТЗ "ГРАО" и общините се изпращат файлове с данни за лицата, сменили своя постоянен или настоящ адрес, така че в записа на лицата стоят актуални адреси.

Главна Дирекция

С постановление N 154 от 1992 г. на МС ръководството и контрола по функционирането и развитието на ЕСГРАОН са възложени на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" (ГД "ГРАО") към Министерство на Регионалното Развитие и Благоустройството (МРРБ) и 28 Териториални звена "ГРАО" (ТЗ "ГРАО") в областните градове.

ГД "ГРАО"
Централа(02) 988 17 51
(02) 987 67 53
(02) 986 34 86
Факс(02) 986 08 95
Служители
ИменаДлъжност
Иван ГетовГлавен Директор
"Методология и контрол"
Нина СимеоноваНачалник отдел
Петя БулановаДържавен експерт
Боряна ТаневаДържавен експерт
Биляна ДимитроваДържавен експерт
Жулиета НачеваГлавен експерт
Асен АнтовГлавен експерт
Росица ДимитроваГлавен експерт
Мая ПетроваГлавен експерт
Десислава СтойчеваСтарши експерт
Радка ИлиеваГлавен специалист (централа)
"Електронна обработка на информацията"
Венцислав ХристовНачалник отдел
Национална База Данни
Наталия ВелковаНачалник сектор
Маря РайковаДържавен експерт
Регионални бази данни
Юлиян ВанковНачалник сектор
Румен ЧифлиджановДържавен експерт
Шела ПинкасДържавен експерт
Информационна сигурност
Илиян ДимитровНачалник сектор
Стефан МиневГлавен експерт

Териториални Звена

Главната дирекция "ГРАО" (ГД "ГРАО") има териториални звена в административните центрове на областите, на които е разделена територията на Република България.

България - карта ТЗ "ГРАО" Благоевград ТЗ "ГРАО" Бургас ТЗ "ГРАО" Варна ТЗ "ГРАО" Велико Търново ТЗ "ГРАО" Видин ТЗ "ГРАО" Враца ТЗ "ГРАО" Габрово ТЗ "ГРАО" Добрич ТЗ "ГРАО" Кърджали ТЗ "ГРАО" Кюстендил ТЗ "ГРАО" Ловеч ТЗ "ГРАО" Монтана ТЗ "ГРАО" Пазарджик ТЗ "ГРАО" Перник ТЗ "ГРАО" Плевен ТЗ "ГРАО" Пловдив ТЗ "ГРАО" Разград ТЗ "ГРАО" Русе ТЗ "ГРАО" Силистра ТЗ "ГРАО" Сливен ТЗ "ГРАО" Смолян ТЗ "ГРАО" София-Град ТЗ "ГРАО" София-Област ТЗ "ГРАО" Стара Загора ТЗ "ГРАО" Търговище ТЗ "ГРАО" Хасково ТЗ "ГРАО" Шумен ТЗ "ГРАО" Ямбол

ВАЖНО! От съображения за ограничаване на възможностите за автоматизиран спам, в таблицата са посочени само префиксите на оригиналните e-mail адреси. Пълният адрес се образува като се прибави @grao.bg

АдресСлужителиТелефониE-mail
ТЗ "ГРАО" Благоевград
Сградата на Общинска администрация Благоевград
Етаж 4
Мария ВЛАХОВА - ръководител на ТЗ “ГРАО”
Кирил МЕЛНИКЛИЙСКИ - главен експерт
Надежда БУСАРОВА - старши експерт
073 / 88 58 11
073 / 88 58 12
bl
ТЗ "ГРАО" Бургас
ул."Цар Петър" 5Б
Сградата на ТД на НАП,
ет.13, ст.2 и 3
пощ.кутия 83
Светозар ЗЕХИРЕВ - ръководител на ТЗ “ГРАО”
Зинаида ВАСИЛЕВА - главен експерт
Мария РАЙЧЕВА - главен специалист
056 / 84 17 54
056 / 84 15 89
bs
ТЗ "ГРАО" Варна
Бул. "8-ми приморски полк" 43,
Етаж 9, стая 909
Надя КУЛЕВА - ръководител на ТЗ “ГРАО”
Цветелина РАЙЧЕВА - главен експерт
Ана ХРИСТОВА - главен експерт
Росица НИКОЛОВА - старши експерт
Лидия ГАНЕВА - старши експерт
052 / 820 217
052 / 820 225
vn
ТЗ "ГРАО" Велико Търново
Пл. "Център" №2
Етаж 5, стаи 507 и 508
Пенчо СТАНЧЕВ - ръководител на ТЗ “ГРАО”
Чавдар МИХАЙЛОВ - главен експерт
Донка СЛАВЧЕВА - главен специалист
062 / 62 99 31
062 / 62 99 32
vt
ТЗ "ГРАО" Видин
Сградата на община Видин
Етаж 7, стаи 2 и 5
Ирина ГЕОРГИЕВА - ръководител на ТЗ “ГРАО”
Пепа ЖЕЛЕЗОВА - главен експерт
094 / 60 11 47
094 / 60 11 79
vd
ТЗ "ГРАО" Враца
Сградата на общината
Етаж 3, стая 70
Бойко ИВАНОВ - ръководител на ТЗ “ГРАО”
Жулиета НАЦЕВА - старши експерт
Малина ЧЕРВЕНКОВА - главен специалист
092 / 66 53 11vr
ТЗ "ГРАО" Габрово
Габрово 5300,
ул. "Брянска" № 30, ет.10, офиси 5, 6.
Елена ЧАКАЛОВА - ръководител на ТЗ “ГРАО”
Ивелина МИТЕВА - старши експерт
Кинка МАЛЧЕВА - старши експерт
066 / 80 88 07gb
ТЗ "ГРАО" Добрич
Сградата на община Добрич
Етаж 11, Корпус 3, стаи 1101,1102 и 1103
Лиляна МИТЕВА - ръководител на ТЗ “ГРАО”
Юлия ЕЛЕНСКА - главен специалист
058 / 60 46 07
058 / 60 34 79
do
ТЗ "ГРАО" Кърджали
ул. "Отец Паисий" №3, ет 2, стая №16 и №17Донка ТЕНЧЕВА - ръководител на ТЗ “ГРАО”
Стела КАЦАРОВА - главен експерт
Диана МИТЕВА - старши експерт
0361 / 6 21 81
0361 / 6 21 82
kj
ТЗ "ГРАО" Кюстендил
Сградата на община Кюстендил
Етаж 1, стая 14
Иво ВЕЛИНОВ - ръководител на ТЗ “ГРАО”
Красимир КРУМОВ - главен експерт
Лидия ГОРОВА - главен специалист
078 / 52 43 58kn
ТЗ "ГРАО" Ловеч
Сградата на областна администрация
Етаж 7, стаи 705 и 704
Венета КАЛЕЙЧАНСКА - ръководител на ТЗ “ГРАО”
Румяна РАЛЧОВСКА - главен експерт
068 / 604 201
068 / 604 202
lv
ТЗ "ГРАО" Монтана
Сградата на областна администрация
Етаж 3, стая 311, 312
Неда СТОЯНОВА - ръководител на ТЗ “ГРАО”
Зорница БУРЧИНА-ДИМИТРОВА - старши експерт
096 / 300 771
096 / 305 549
mo
ТЗ "ГРАО" Пазарджик
ул."Гурко"№3А ет.3Марияна ЙОТИНОВА-МАЧКАНСКА - ръководител на ТЗ “ГРАО”
Лидия КРЪСТЕВА - главен специалист
Йорданка АТАНАСОВА - главен специалист
034 / 44 56 60pz
ТЗ "ГРАО" Перник
ул. "Св.св.Кирил и Методи"№11Катя ПАНОВА - ръководител на ТЗ “ГРАО”
Стефка ГАВРИЛОВА - главен експерт
Величка ДИМИТРОВА - старши експерт
076 / 60 07 89pk
ТЗ "ГРАО" Плевен
Сградата на общината
Етаж 4, стая 97
Илия КОЙЧЕВ - ръководител на ТЗ “ГРАО”
Марияна ФИЛЕВА - главен експерт
Таня ТОТЕВА - главен експерт
064 / 82 49 67
064 / 88 12 38
pl
ТЗ "ГРАО" Пловдив
Ул."БОГОМИЛ" №31 ет.4
Тонка ГРИГОРОВА - ръководител на ТЗ “ГРАО”
Йоана ТОЛЕВА - главен експерт
Димитрия ГАНЧЕВА - главен експерт
Нина АТАНАСОВА - главен специалист
Мирослава КАМЧЕВА - главен специалист
032 / 62 49 74
032 / 62 82 02
032 / 63 06 52
pd
ТЗ "ГРАО" Разград
Сградата на общината
Етаж 5, стая 502
Данка РУСЕВА - ръководител на ТЗ “ГРАО”
Мариета ПЕТКОВА - главен експерт
Николинка ПЕТРОВА - старши експерт
084 / 66 10 38rz
ТЗ "ГРАО" Русе
Площад "Свобода" № 6
ет.5 ст.ст.529 и 530
Лиляна КАДИШЕВА - ръководител на ТЗ “ГРАО”
Мая ДРУМЕВА - главен експерт
Калина ИГНАТОВА - старши експерт
082 / 82 62 16
082 / 82 62 15
rs
ТЗ "ГРАО" Силистра
ул.Христо Смирненски 2
ет.6 стая 36
Мария ГЕОРГИЕВА - ръководител на ТЗ “ГРАО”
Даниела ТОКУШЕВА - главен експерт
086 / 82 22 95ss
ТЗ "ГРАО" Сливен
Сградата на общината
Етаж 4, стаи 69 и 70
Светлана ТОДОРОВА - ръководител на ТЗ “ГРАО”
Хубавина КОСТАДИНОВА - главен специалист
044 / 62 52 67sl
ТЗ "ГРАО" Смолян
Бул. "България" № 14, Областна Администрация,
ет. 4, стая 409
Евгения ВЛАДИМИРОВА - ръководител на ТЗ “ГРАО”
Пенка ЧОЛАКОВА - главен специалист
0301 / 6 27 44sm
ТЗ "ГРАО" София-Град
Ул. Позитано №30
Етаж 6, стая 602
Янка ДЕМИРЕВА - МАЛКОЧЕВА - ръководител на ТЗ “ГРАО”
Надя МИХОВА - главен експерт
Светослав ТЕРЗИЙСКИ - главен експерт
Антоанета ДИМИТРОВА - главен експерт
Мариета МАДЖАРОВА - главен експерт
Анелия КИРОВА - главен експерт
Наташа ТЕРЗИЕВА - главен специалист
02 / 988 31 73
02 / 988 47 16
 
 
02 / 988 47 78
02 / 987 25 42
02 / 988 47 75
sg
ТЗ "ГРАО" София-Област
Ул. Позитано №30
Етаж 6, стая 604, 605
Наташа ХРИСТОВА - ръководител на ТЗ “ГРАО”
Камелия ГРОЗДАНОВА - главен експерт
Йорданка АНГЕЛОВА - главен специалист
02 / 987 16 70
02 / 988 47 15
02 / 987 36 49
sf
ТЗ "ГРАО" Стара Загора
Сградата на общината
Етаж 8, стаи 810 и 811
Светослав МУТАФОВ - ръководител на ТЗ “ГРАО”
Денка КИРЧЕВА - главен специалист
Пенка МИТЕВА - главен специалист
042 / 62 45 28
042 / 62 89 73
sz
ТЗ "ГРАО" Търговище
Сградата на общината
Етаж 4, стая 79
Веселина НЕДЕЛЧЕВА - ръководител на ТЗ “ГРАО”
Ива ЦЕКОВА-СТОЙЧЕВА - главен експерт
Кремена ХРИСТОВА - главен специалист
0601 / 6 53 95
0601 / 6 31 03
tg
ТЗ "ГРАО" Хасково
ул."Патриарх Евтимий" 2,
ет.3 стаи 100, 101
Геновева ХРИСТОВА - ръководител на ТЗ “ГРАО”
Милена МИТЕВА - главен експерт
Елена ЗЮМБЮЛЕВА - главен експерт
038 / 66 48 05hs
ТЗ "ГРАО" Шумен
Сградата на общината
Етаж 2, стаи 218 и 241
Катя ИВАНОВА - ръководител на ТЗ “ГРАО”
Валя АРХОНОВА - главен специалист
054 / 87 71 31
054 / 87 71 08
sh
ТЗ "ГРАО" Ямбол
Сградата на общината, стаи 426 и 427Добрина КЛИСУРСКА - ръководител на ТЗ “ГРАО”
Антоанета ПАШЕВА - главен експерт
046 / 66 22 38jb