Контакти

Tел. за връзка с ГД „ГРАО“

02 / 988 17 51
02 / 987 67 53
02 / 986 34 86

Факс
02 / 986 08 95

Tелефони за връзка с ТЗ „ГРАО“

ТЗ „ГРАО“ Благоевград
073 / 88 58 11
073 / 88 58 12

ТЗ „ГРАО“ Бургас
056 / 84 17 54
056 / 84 15 89

ТЗ „ГРАО“ Варна
052 / 820 217
052 / 820 225

ТЗ „ГРАО“ Велико Търново
062 / 62 99 31
062 / 62 99 32

ТЗ „ГРАО“ Видин
094 / 60 11 47
094 / 60 11 79

ТЗ „ГРАО“ Враца
092 / 66 53 11

ТЗ „ГРАО“ Габрово
066 / 80 88 07

ТЗ „ГРАО“ Добрич
058 / 60 46 07
058 / 60 34 79

ТЗ „ГРАО“ Кърджали
0361 / 6 21 81
0361 / 6 21 82

ТЗ „ГРАО“ Кюстендил
078 / 52 43 58

ТЗ „ГРАО“ Ловеч
068 / 604 201
068 / 604 202

ТЗ „ГРАО“ Монтана
096 / 300 771
096 / 305 549

ТЗ „ГРАО“ Пазарджик
034 / 44 56 60

ТЗ „ГРАО“ Перник
076 / 60 07 89

ТЗ „ГРАО“ Плевен
064 / 82 49 67
064 / 88 12 38

ТЗ „ГРАО“ Пловдив
032 / 62 49 74
032 / 62 82 02
032 / 63 06 52

ТЗ „ГРАО“ Разград
084 / 66 10 38

ТЗ „ГРАО“ Русе
082 / 82 62 16
082 / 82 62 15

ТЗ „ГРАО“ Силистра
086 / 82 22 95

ТЗ „ГРАО“ Сливен
044 / 62 52 67

ТЗ „ГРАО“ Смолян
0301 / 6 27 44

ТЗ „ГРАО“ София-Град
02 / 988 31 73
02 / 988 47 16
02 / 988 47 78
02 / 987 25 42
02 / 988 47 75

ТЗ „ГРАО“ София-Област
02 / 987 16 70
02 / 988 47 15
02 / 987 36 49

ТЗ „ГРАО“ Стара Загора
042 / 62 45 28
042 / 62 89 73

ТЗ „ГРАО“ Търговище
0601 / 6 53 95
0601 / 6 31 03

ТЗ „ГРАО“ Хасково
038 / 66 48 05

ТЗ „ГРАО“ Шумен
054 / 87 71 31
054 / 87 71 08

ТЗ „ГРАО“ Ямбол
046 / 66 22 38