Главна Дирекция Гражданска Регистрация и Административно Обслужване - Materialize is a freemium WordPress theme developed by myThem.es

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ е част от специализираната администрация на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Има два отдела – „Методология и контрол“ и „Електронна обработка на информацията“ и 28 териториални звена в административните центрове на областите, на които е разделена територията на Република България.

Сайтът на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци за избори за Народно събрание на 26.03.2017 г. за всички български граждани е активен.

Сайтът може да бъде достъпен на адрес: http://www.grao.bg/elections/

Повече информация